Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/112/2019 z 5 lipca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
12.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/111/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej.
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/110/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej.
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/109/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej.
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/108/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/107/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji,
o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu "Dobry start".
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/106/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry
start".
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/105/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry
start".
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/104/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10
ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
"Dobry start".
08.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/103/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r.
08.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się